Pengumuman!!!

Mulai Januari 2020, yuran terbaru untuk kursus mata CCD & tambah bidang CIDB adalah RM300 untuk pemegang kad hijau aktif dan RM600 untuk bukan pemegang kad hijau aktif. Kadar yuran baru ini telah ditetapkan oleh pihak CIDB.