Pengumuman!!!

Mulai Januari 2020, yuran terbaru untuk kursus mata CCD & tambah bidang CIDB adalah RM300 untuk pemegang kad hijau aktif dan RM600 untuk bukan pemegang kad hijau aktif. Kadar yuran baru ini telah ditetapkan oleh pihak CIDB.

Selamat Datang ke Laman Sesawang BASRIM

BASRIM merupakan syarikat yang ditauliahkan oleh CIDB untuk menjalankan kursus-kursus untuk para kontraktor yang ingin menambah mata CCD atau menambah tajuk. BASRIM juga telah ditauliahkan oleh HRDF untuk menjalankan kursus untuk mana-mana syarikat yang ada berkaitan dengan HRDF.

BASRIM telah beroperasi sejak dari tahun 2009 sehingga kini, BASRIM mempunyai 17 modul kursus CIDB dan mempunyai 10 orang tenaga pengajar tetap yang telah ditauliahkan oleh CIDB dan beberapa orang tenaga pengajar sambilan.

Basrim Sdn Bhd 861483-P