Pengumuman!!!

Mulai Januari 2020, yuran terbaru untuk kursus mata CCD & tambah bidang CIDB adalah RM300 untuk pemegang kad hijau aktif dan RM600 untuk bukan pemegang kad hijau aktif. Kadar yuran baru ini telah ditetapkan oleh pihak CIDB.

Read More Pengumuman!!!
November 28, 2019