TENAGA PENGAJAR BASRIM


1. En Amiruddin bin Daud

2. Ir Dr Aminuddin bin Mohd Baki

3. Ir Habibah binti Md Sharif

4. Ir Mohd Hanafi bin Mohd Ali

5. Ir Dr Mohd Nawi bin Salleh

6. En Mokhtar bin Rasul

7. Ir Rohzaimi bin Yusof

8. En Shukri bin Hj Ishak

9. Ir Tengku Mamat bin Tengku Bakar

10. En Zulkifli bin Naim