SENARAI KURSUS CIDB


Senarai modul & tenaga pengajar yang ditauliahkan oleh CIDB

BILKOD_MODULMODULPENG-
KHUSUSAN
FOKUS_BIDANGJENIS
MODUL
1KK-P-001Pengurusan BisnesBisnes
2KK-T-005Perpaipan & Pembentungan (Sewerage)CE19Teknikal 2Tred
3KK-T-008Pemasangan Struktur KeluliB02Teknikal 1Tred
4KK-T-012Pembinaan Sistem Saliran Permukaan & Saliran Bawah TanahCE21Teknikal 1Tred
5KK-T-017Sistem Bekalan AirCE20Teknikal 2Pakar
6KK-T-019Sistem Perlindungan CerunCE08Teknikal 2Pakar
7KK-T-020Kerja Penyiasatan & Penstabilan TanahCE12Teknikal 2Pakar
8KK-T-021Kerja TanahCE36Teknikal 2Pakar
9KK-T-022Kerja JalanCE01Teknikal 2Pakar
10KK-T-023Sistem Penyaman & Pengedaran UdaraM01Teknikal 2Pakar
11KK-T-025Sistem Pencegahan & Perlindungan KebakaranM02Teknikal 2Pakar
12KK-T-027Kerja Pembaikan KonkritB06Teknikal 2Pakar
13KK-T-030Kerja BumbungB15Teknikal 2Pakar
14KK-T-031Kerja Bangunan - PerumahanB04Teknikal 2Pakar
15KK-T-036Kerja Bangunan - PengubahsuaianB28Teknikal 2Pakar

16

KK-T-040
Pemasangan Papan Tanda Arah

Pemasangan Papan Tanda Pada Bangunan
CE13

B11

Teknikal 1

Tred
17KK-T-042Kawalan BanjirCE06Teknikal 2Pakar