KOD MODUL

TAJUK MODUL

PENG KHUSUSAN

TENTATIF

KK-T-005

Perpaipan & Pembentungan (Sewerage)

CE19

KK-T-008

Pemasangan Struktur Keluli

B02

Tentatif B02

KK-T-012

Pembinaan Sistem Saliran Permukaan & Saliran Bawah Tanah

CE06

Tentatif CE06

KK-T-015

Jambatan

CE02

Tentatif CE02

KK-T-019

Sistem Perlindungan Cerun

CE08

Tentatif CE08

KK-T-020

Kerja Penyiasatan & Penstabilan Tanah

CE12

Tentatif CE12

KK-T-021

Kerja Tanah

CE36

Tentatif CE36

KK-T-022

Kerja Jalan

CE01

Tentatif CE01

KK-T-027

Kerja Pembaikan Konkrit

B06

Tentatif B06

KK-T-030

Kerja Bumbung

B15

Tentatif B15

KK-T-031

Kerja Bangunan - Perumahan

B04

Tentatif B04

KK-T-036

Kerja Bangunan - Pengubahsuaian

B28

Tentatif B28

KK-T-040

Pemasangan Papan Tanda Arah

CE13

Tentatif CE13

KK-T-042

Kawalan Banjir

CE06

KK-T-048

Pengurusan Fasiliti

FM01

Basrim Sdn Bhd 861483-P